Jak jest zbudowany napęd bramy garażowej?

Bramy garażowe mogą różnić się między sobą zarówno konstrukcją jak i sposobem otwierania. Niezależnie od ich rodzaju, każda z tych bram wyposażona jest w zamki ryglujące ją w jednym lub kilku miejscach. Samo podnoszenie lub przesuwanie skrzydła ułatwiają uchwyty zamontowane w ten sposób, by otwarcie wymagało wkładu jak najmniejszej siły. Bramy garażowe mają jeszcze jeden wspólny mianownik, każdą z nich da się zautomatyzować. O ile tylko stan techniczny bramy na to pozwala, można ją wyposażyć w automatyczny napęd bądź siłownik. No właśnie – napęd czy siłownik, czy to są terminy wymienne? Jak właściwie zbudowany jest napęd bramy garażowej?

Z czego się składa zestaw do automatycznego poruszania bramą garażową?

W skład automatyki garażowej odpowiedzialnej za otwieranie i zamykanie bramy wchodzą następujące podzespoły:

  • napęd bramy
  • ramię łączący napęd ze skrzydłem bramy;
  • szyna prowadząca z łańcuchem lub paskiem, po której przesuwa się ramię bądź wózek;
  • centrala sterująca;
  • elementy odpowiadające za bezpieczeństwo.

Od sprawnego działania wszystkich elementów zależy prawidłowe działanie automatyki bramowej. Kluczowym podzespołem jest sam napęd, który może być zasilany napięciem stałym 24 V lub zmiennym 230 V. Jeżeli brama nie jest zbyt ciężka, wystarczy zasilanie 24 V. W przypadku użytkowanych intensywniej bram garażowych o dużej wadze i bramach przemysłowych lepiej się sprawdzą napędy zasilane napięciem 230 V, ponieważ charakteryzują się większą odpornością na przeciążenia.

Sercem każdego napędu do bramy garażowej jest siłownik. Siłowniki stosowane przy bramach w garażach nie muszą być bardzo mocne, najczęściej stosuje się te o sile ok. 700 N. Muszą bowiem pokonać jedynie siłę tarcia i bezwładności, ponieważ ciężar bramy równoważy zamontowany system sprężyn.

Siłownik wprawia w ruch ramię, które jest montowane do skrzydła bramy i może je popychać i ciągnąć. Może być też połączone z wózkiem, który porusza się po szynie prowadzącej. Najczęściej przy bramach garażowych w domach prywatnych spotyka się napędy ciągnące, których działanie jest przenoszone za pomocą paska kevlarowego lub łańcucha. Pierwsza opcja generuje niższy hałas, dlatego automat z łańcuchem zaleca się stosować przede wszystkim w garażach wolnostojących. Szyna prowadząca jest montowana do sufitu w przypadku bram segmentowych i uchylnych lub do ściany garażu przy bramach skrzydłowych.

Pracą siłownika kieruje centrala sterująca (zwana też płytą sterującą lub centralką), która często jest połączona z napędem w jedną całość. Może też stanowić osobny element i być zainstalowana w dogodniejszym do obsługi miejscu, np. na bocznej ścianie w garażu. Na jej panelu znajduje się klawiatura do programowania funkcji automatyki oraz włącznik i wyłącznik. W centrali jest zainstalowany radioodbiornik, dzięki któremu odbiera sygnał wysyłany z nadajnika radiowego, czyli pilota. Coraz większą popularnością cieszy się moduł GSM połączony z centralą, który umożliwia sterowanie napędem za pomocą telefonu lub antena RFID dalekiego zasięgu w połączeniu z identyfikatorem zainstalowanym w np. aucie, pozwalająca na otwarcie bramy przy zbliżeniu się do niej.

Mechanizmy bezpieczeństwa w bramie garażowej

Każda automatyczna brama musi mieć możliwość awaryjnego otwarcia w przypadku braku prądu lub awarii któregoś z podzespołów. Aby to zrobić trzeba najpierw mechanizm otwierania wysprzęglić, czyli odłączyć napęd od skrzydła bramy. Umożliwia to linka, która jest mocowana do ramienia lub wózka jezdnego napędu, po jej pociągnięciu można bramę otworzyć od środka ręcznie. Mechanizm wysprzęglenia może być też uruchamiany za pomocą połączonej z nim klamki ze specjalną wkładką, umieszczonej po zewnętrznej stronie bramy. Warto się w taką klamkę wyposażyć, jeżeli garaż nie dysponuje dodatkowym wejściem, dzięki niej możliwe jest awaryjne otwarcie bramy również od zewnątrz.

Automatyczne bramy wyposaża się dodatkowo w elementy zabezpieczające ich pracę. W domowych bramach garażowych najczęściej stosuje się zabezpieczenie przeciążeniowe, znajdujące się w napędzie – jeżeli w czasie ruchu bramy napotka ona na przeszkodę to zabezpieczenie zatrzyma lub odwróci kierunek pracy bramy. Stosuje się również tzw. zabezpieczenia krawędziowe, czyli listwy zamontowane do krawędzi skrzydła bramy, wyposażone w czujniki optyczne. Podobnie jak w zabezpieczeniach krawędziowych, gdy w czasie ruchu skrzydła czujnik napotka przeszkodę w świetle bramy, wyśle odpowiedni sygnał do centrali sterującej, która zatrzyma lub odwróci kierunek pracy bramy. Znajdują tutaj zastosowanie różnego rodzaju fotokomórki lub kraty świetlne w zależności od potrzeb i sposobu zabezpieczenia bramy.  Z kolei elektroniczne wyłączniki krańcowe hamują jej ruch, gdy ta zbliża się do położenia krańcowego i zatrzymują ją dokładnie w punkcie końcowym.

Bramy otwierane pionowo powinny też mieć mechanizm zabezpieczający przed nagłym opadnięciem skrzydła na skutek uszkodzenia któregoś z podzespołów napędu. Blokuje on ruch bramy w przypadku awarii i zapobiega w ten sposób ewentualnej kolizji z jakimś obiektem. Bramy o powierzchni większej niż 9 m2 są standardowo wyposażone w taki mechanizm, w mniejszych trzeba go dokupić oddzielnie.