Bramy skrzydłowe

Napędy do bram skrzydłowych. Dobór napędów odbywa się głównie w zależności od wagi i wielkości skrzydła, wymiarów słupa nośnego oraz kąta otwarcia. Zależności wymiarowe między osią zawiasu, a punktem mocowania siłownika muszą pokrywać się z zakresem pracy danego siłownika. Po przekroczeniu tych wartości siłownik nie będzie pracował prawidłowo, a jego żywotność może znacząco się skrócić.